KONTAKT

Sídlo firmy:

Budweiser Budvar

Prevádzka Budweiser Budvar:
SENIOR GASTRO s.r.o
Cintorínska 19, 02/52450026
811 08 Bratislava
IČO 45 649 839

Zapísana v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 66252/B

REZERVÁCIE:
02 / 5245 0026
e-mail: info@budweiser-budvar.sk
Pondelok 11:00 – 24:00
Utorok 11:00 – 24:00
Streda 11:00 – 24:00
Štvrtok 11:00 – 1:00
Piatok 11:00 – 2:00
Sobota 11:00 – 24:00
Nedeľa 11:00 – 22:00

zodpovedný vedúci: Beáta Murčová